Het merk, de naam en het logo van Belven zijn geregistreerde handelsmerken. Er mag geen gebruik worden gemaakt van het merk, de naam of het logo van Belven zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Belven SA. Elke inbreuk op dit voorschrift is onderworpen aan gerechtelijke vervolging. Voor vragen of informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen via​​​​​​​ info@belven.com