Automatisatie

automatisatieHet centraal opvolgen en bedienen van kleppen vindt hoe langer hoe meer zijn ingang. Grotere kleppen kunnen zelfs niet manueel bediend worden. In deze gevallen is een automatisatie nodig in functie van de beschikbare krachtbron die pneumatisch, elektrisch of hydraulisch kan zijn. Belven heeft een aparte afdeling van getrainde medewerkers die de Belven-kleppen voorzien van de gewenste automatisatie, bekabeling en instrumentatie. Elke opbouw die Belven verlaat, wordt vooraf uitvoerig getest in het kader van onze kwaliteitsprocedure.

Testen en inspectie

Testen en inspectieOp vraag van klanten en om te voldoen aan het eigen kwaliteitsprogramma worden steekproefsgewijze of volledige testen uitgevoerd op goederen uit onze productie. Dit zowel bij aankomst in het magazijn als voor uitlevering. Belven beschikt hiervoor over een state-of-the-art testbank en flenzen voor quasi alle aansluitingstypes tot en met een diameter van 1000 mm.

Onderhoud en revisie

Onderhoud en revisieKleppen zijn onderhevig aan slijtage. Het uitvallen van een klep door slijtage of gebrek aan onderhoud kan ernstige gevolgen hebben voor het proces waar de klep voor gebruikt wordt. Het medium, de druk, de temperatuur, het aantal cycli en de frequentie zijn bepalend voor de levensduur van de origineel geplaatste klep. De meeste Belven-kleppen zijn zo geconcipieerd dat de zitting en de dichtingen eenvoudig kunnen vervangen worden. Hierdoor verhoogt de levensduur van een klep drastisch. Wij denken mee met onze klanten en zetten programma’s op om de levensduur van de kleppen te monitoren en aan preventief onderhoud te doen, on-site of in onze werkplaats. Hierdoor wordt de kans op uitval minimaal en de productiekost voor de klant beter beheersbaar.

Opleiding van uw medewerkers - Belven Academy

Opleiding van uw medewerkers - Belven AcademyEen grondige kennis van kleppen is van groot belang om een optimale selectie te kunnen maken van het vereiste type klep, in functie van de parameters van het medium, maar ook in functie van de gevolgen bij een mogelijke uitval. Om die reden organiseert de Belven Academy enerzijds een gedegen opleiding voor de eigen medewerkers en anderzijds ook de gelegenheid voor onze eindklanten en installateurs om op regelmatige basis hun werknemers aan opleidingssessies en workshops te laten deelnemen. Dit kan zowel in onze demo- en opleidingsruimte in Mechelen als on-site bij onze klanten. 
We onderhouden ook nauwe banden met onderwijsinstellingen om de vragen vanuit de markt te aligneren met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zo begeleiden we eindwerken van studenten van de KUL/DENAYER en de Universiteit Antwerpen. 

Certificering

certificeringVerschillende omgevingen en toepassingen vereisen verschillende vormen van certificering, met vaak een aanzienlijk en wederkerend kostenplaatje. Zo heeft Belven onder meer kleppen die ATEX- of DVGW-gecertifieerd zijn, kunnen we kleppen leveren met een Aquafin- gecertifieerde coating en kleppen die geschikt zijn voor gebruik in CEVESO bedrijven of in de voedsel- en farmaproductie. Indien een bepaalde toepassing een certificaat vereist, zullen onze productmanagers in overleg met de klant de mogelijkheid hiervan onderzoeken en beoordelen.

Certificaten die betrekking hebben op specifieke producten vind je elders op de website bij de productfiche.

Dit zijn certificaten die algemeen geldig zijn voor Belven NV of een hele reeks producten:

Europese systeemcertificaten
ISO9001:2015
PED 2014/68/EU (voor alle eigen producten)

Russische systeemcertificaten
EAC certificatie + Declaration of Conformity

Logistiek

LogistiekBelven nv werkt samen met betrouwbare logistieke partners om onze goederen intact en op het afgesproken ogenblik te bezorgen. Voor werven in uitvoering worden goederen zelfs tot op de gewenste verdieping geleverd. Levering kan per container, per kist of per stuk, telkens met de grootste zorg voor een degelijke verpakking en traceerbaarheid. Loopt ergens in de keten toch iets mis, dan wordt in samenspraak met de klant gezocht naar de beste oplossing om alsnog onze klantenbelofte waar te maken.